Handelsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1. Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder dansk rets almindelige regler med de rettelser, som følger i disse forretningsbetingelser (herefter Betingelser), for samtlige Aalborg Pirates A/S (herefter Ishockeyklubben) ydelser og andre produkter til kunden.

1.2 Metalfinal4.dk drives af Aalborg Pirates, som en underliggende billetshop for shop.aalborgpirates.dk, som kører under selstændigt domaine metalfinal4.dk

 

2. Aftaleindgåelse og kontakt

2.1. En ordre er bindende for kunden, når ordren er kommet frem til Ishockeyklubben.

2.2. En ordre er bindende for Ishockeyklubben, når Ishockeyklubben har modtaget og registreret betaling.

2.3. Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubben ske på info@aalborgpirates.dk.

2.4. Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubbens billetportal ske på billet@aalborgpirates.dk.

 

3. Priser og betaling

3.1. Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet af Ishockeyklubben.

3.2. Ishockeyklubben forbeholder sig retten til at justere og ændre priser på samtlige ydelser og andre produkter til enhver tid. Sådanne prisændringer gælder kun for køb indgået efter offentliggørelse af sådanne prisændringer.

3.3. Betaling kan ske via Visa, Visa Electron, Mastercard og Dankort. Kundens betalingsoplysninger behandles krypteret når der handles via Ishockeyklubbens hjemmeside eller billetportal. Ishockeyklubben kan opbevare kundens betalingsoplysninger hvis kunden har tegnet abonnement på sæsonkort.

 

4. Sæsonkort på abonnement

5. Billetter

5.1. Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af billetter. Dette fremgår af lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

5.2. Billetter kan købes kontant ved Ishockeyklubbens administration eller elektronisk via vores billetportal. Kunden kan finde vores billetportal via vores hjemmeside.

5.3. Ved elektronisk billetkøb leveres billetter hurtigst muligt til den e-mail adresse, som kunden har oplyst i forbindelse med bestillingen. Såfremt kunden ikke har modtaget bestilte billetter indenfor 24 timer, skal kunden rette henvendelse til billetkontoret på billet@aalborgpirates.dk. Levering af billetter påbegyndes, når betalingen er modtaget.

5.4. Billetter med påtrykt stregkode eller QR-kode er adgangsbevis, og er kun gyldige såfremt koden er aktiveret. Koden accepteres kun én (1) gang. Den samme billet kan derfor ikke anvendes flere gange. Videresalg af billetter med fortjeneste for øje er ikke tilladt.

5.5. Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller arrangementer. Biletter refunderes alene i tilfælde af aflysning, og evt. betalings- og billetgebyret refunderes ikke ved aflysning.

 

6. UNLIMITED HOCKEY

 

7. Levering, afholdelse af arrangementer, refunderinger

7.1. Ændringer af arrangementer kan ske op til 48 timer før planlagt afholdelse af det pågældende arrangement. Ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændret dato eller klokkeslæt for arrangementets afholdelse, programændringer, ændret spilletid, delvis afholdelse af arrangementet mv. Ændringer af et arrangement meddeles kunden hurtigst muligt via den e-mailadresse, som kunden har oplyst til Ishockeyklubben. Ændringer udgør ikke aflysning af det pågældende arrangement, og betaling af billetter eller sæsonkort refunderes ikke.

7.2. Et arrangement er aflyst såfremt det ikke afholdes. Aflysning meddeles hurtigst muligt til den enkelte kunde via den e-mail som kunden har oplyst, og aflysningen offentliggøres på Ishockeyklubbens hjemmeside.

7.3. Såfremt kunden er berettiget til at få et beløb refunderet for billetkøb, skal kunden henvende sig til Aalborg Pirates på email: billet@aalborgpirates.dk. Henvendelser vedr. kompensation til sæsonkortholdere efter punkt 5 skal ske til Ishockeyklubben.

 

8. Ansvarsbegrænsning og forcemajuere

8.1. Ishockeyklubbens erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet. F.eks. er omkostningerne Ishockeyklubben uvedkommende, såfremt kunden har transport- og/eller hotelomkostninger ved at møde op til en kamp, som aflyses.

8.2. Ishockeyklubben er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

8.3. Udover hvad der udtrykkeligt er bestemt i disse Betingelser, er Ishockeyklubben ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, herunder afholdelse af arrangementer, hvis disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse, og ligger udenfor Ishockeyklubbens kontrol. Sådanne tilfælde omfatter men er ikke begrænset til:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, hændeligt uheld eller anden destruktion eller fare som gør stadion / arenaen uegnet til afholdelse af arrangementet, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Ishockeyklubben, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

8.4. Ved køb af sæsonkort eller billetter efter den 7. maj 2020 accepterer kunden risikoen for, at coronavirus kan medføre, at arrangementer nødvendigvis må aflyses, og at kunden i så tilfælde alene har ret til kompensation eller refundering i henhold til disse Betingelser. Kunden kan ikke rejse yderligere i krav i denne anledning.

 

9. Salg af fysiske produkter (Merchandise og andet) 

 

9.1. Når du har udfyldt en ordre, modtager du automatisk en mail med en liste over hvilke produkter, du har bestilt. Denne mail er en bekræftelse på din indtastning og dermed ikke en bindende ordrebekræftelse. Du kan derfor annullere din ordre, såfremt fejlen skyldtes en af følgende ting:

OBS! Vi pålægger kunden ansvaret - og eventuelle ekstra udgifter forbundet hermed - for at sørge for, og gennemtjekke, at navn, adresse, telefonnummer, leveringadresse og andre oplysninger (herunder også tryk på ishockeytrøjer) er korrekt udfyldt!

9.2. Faktura
Når du har handlet hos Aalborg Pirates A/S, modtager du en mail med de varer, du har bestilt, dine personoplysninger samt leveringsadresse. Når vi har behandlet din bestilling, vil du sammen med din ordre få medsendt en original faktura som samtidig fungerer som dit købsbevis.

9.3. Leveringstid
Leveringstiden er op til 7-10 hverdage. Dog kan der på enkelte varer forekomme længere leveringstid, såsom spilletrøjer med tryk m.m. Der tages forbehold for længere leveringstider i tilfælde force majuere, forstyrrelse af den almindelige transport i samfundet, eller transportsvig hos vores vare- eller transportleverandører.

9.4. 14 dages fortrydelsesret
I henhold til lov om visse forbrugeraftaler §18 stk. 2 nr. 12 er køb af billetter og sæsonkort ikke omfattet af fortrydelsesretten.

For øvrige produkter gælder den almindelige 14-dages fortrydelsesret og nedenstående betingelser:

Den 13. juni trådte en ny forbrugeraftalelov i kraft. Det betyder en række ændringer i reglerne for e-handel. Især vilkårene for fortrydelse er berørt.

Vi har samlet en del af vilkår og regler nedenfor ud fra http://www.forbrug.dk/Test-og-raad-foer-du-koeber/Ehandel/Nye-Regler - listen nedenfor er ikke udtømmende og der kan fremgå flere vilkår og regler i selve lovgivningen.

Sådan benytter du din fortrydelsesret ved køb af varer

Du skal:

Sælger kan:

9.5. Varens stand ved fortrydelse indenfor 14 dage:
Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen og kunne sælges videre til en anden kunde. Du må dog pakke den ud, undersøge den og vurdere dens egenskaber.

Du må f.eks. prøve et stykke tøj, men ikke have det på til en fest. Du må pakke printeren ud og undersøge den, men du må ikke printe på den. Du må folde sengetøjet ud, men ikke sove i det.

Hvis varen bærer præg af at have været brugt ud over det eller er blevet skadet, mister du ikke din fortrydelsesret af den grund, men du må forvente at skulle betale for værdiforringelsen.

9.6. Er varen værdiløs, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage. Du må derfor overveje, om du vil benytte din fortrydelsesret i den situation. Det er Aalborg Pirates A/S, der vurderer varens mulige værdiforringelse.

9.7. Returforsendelse Når du fortryder et køb, er du ansvarlig for varen, indtil den når retur til Aalborg Pirates A/S. Det betyder, at du må forvente at komme til at betale, hvis varen bliver skadet eller forsvinder under transporten tilbage til Aalborg Pirates A/S.

Returforsendelse skal ske til:
Aalborg Pirates A/S
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg Øst


Returnering som følge af fortrydelse eller ombytning sker på købers egen regning! Aalborg Pirates A/S anbefaler, at varen returneres via PostNord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i PostNords system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Aalborg Pirates A/S. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

9.8. Undtagelser for fortrydelsesret:
Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Aalborg Pirates A/S. Men der er nogle undtagelser.

Du har IKKE fortrydelsesret, når du indgår aftaler om:
Varer der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb. Dette forstås ved f.eks. køb af trøje med special tryk på osv.

9.9. Porto og ekspedition

Aalborg Pirates A/S shoppen leverer altid dine varer som pakke. Vi sender IKKE ud pr. efterkrav!

Der er også mulighed for at vælge fragtfri afhentning, du får en mail når ordren er klar til afhentning. Din pakke kan afhentes på Aalborg Pirates kontor eller i merchandise boden. Kontakt os på info@aalborgpirates.dk for at aftale et afhentningstidspunkt.

Ved afhentning medbring altid din ordrekvittering!

Ved levering til udlandet, sender vi kun ved onlinebetaling. Porto og ekspedition kan ses her:
Porto udland - Europa inkl. Skandinavien 175,50 DKK
Porto udland - Øvrige verden (inkl. Færøerne og Grønland) 225,50 DKK.

9.10. Annullering af ordren
Ordrer, der endnu ikke er afsendt, kan annulleres ved at kontakte Aalborg Pirates på via mail: info@aalborgpirates.dk
Dog kan varer fremstillet specielt til dig, fx en trøje med tryk valgt af dig, ikke annulleres hvis produktionen af varen er påbegyndt.

9.11. Reklamationsret
Aalborg Pirates A/S yder reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.

9.12. Klager via EU's Online Dispute Resolution:
EU har gjort det lettere for forbrugerne at klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare eller service, som ikke har levet op til forventningerne. EU’s klageportal kan findes her: http://ec.europa.eu/odr

Hvis du ikke mener, at Aalborg Pirates A/S har levet op til dine forventninger kan du klage på info@aalborgpirates.dk. Vi opfordrer til at at du kontakter Aalborg Pirates A/S først, så vi har muligheden for at yde en god kunde service og forsøge at løse eventuelle problemer sammen med dig. 

 

10. Tvister, lovvalg og værneting

10.1. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Ishockeyklubben ifølge det danske CVR-register har hjemsted, og under anvendelse af dansk ret.

10.2. Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

Disse handelsbetingelser er gældende fra d. 20. maj 2020.